Privacy

Privacy

Privacy is belangrijk. Wij zullen geen persoonsgegevens verstrekken aan derden, tenzij we hier wettelijk of rechterlijk toe verplicht zijn.

Om de crowdfundingsactie te kunnen vormgeven verzamelen en verwerken we persoonsgegevens binnen de kaders die daar door wetgever en toezichthouders aan worden gesteld. Het verwerken van deze persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en daaruit voortvloeiende wet- en regelgeving. We gaan vertrouwelijk om met deze persoonsgegevens. De gegevens worden alleen gebruikt om te zorgen dat we de giften en leningen in de vorm van obligaties voor het behoud en beheer van het gebouw de Rieshoek kunnen vastleggen.