Financieel

Het is helder dat de gemeente Haren het gebouw de Rieshoek openbaar wil verkopen. De Rieshoek heeft de laatste vier jaren laten zien dat het een grote maatschappelijke meerwaarde biedt voor het dorp en zijn omgeving. Wij willen dit behouden en de enige optie om dit mogelijk te maken is om het gebouw als dorp te verwerven. Hier hebben we uw hulp voor nodig. Noordlaren is een ontzettend betrokken en ondernemend dorp, waarbij de Rieshoek als ontmoetingspunt een grote waarde heeft.

Drie grote partijen hebben ondersteuning aangeboden in de vorm van financiële hulp en ze ondersteunen ons proces in praktische zin om tot een haalbaar plan te komen. Deze partijen zijn: BOEi, het Revolverend Fonds van de provincie Groningen en de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij. Zij zijn allemaal erg positief over onze plannen en zij zien allemaal een prachtige maatschappelijke toekomst mogelijk voor de Rieshoek, ook op de lange termijn. Wanneer wij als stichting het gebouw de Rieshoek verwerven, ontstaan er tal van subsidiemogelijkheden. Vele mogelijkheden hebben wij al onderzocht en liggen startklaar om aan te vragen. Het is alleen mogelijk om als eigenaar subsidies aan te vragen. Nog een reden om zelf eigenaar te worden van dit prachtige gebouw.

De gemeente Haren vraagt de boekwaarde van het gebouw. De boekwaarde op 1 januari 2018 is € 239.000.
Na de crowdfunding zullen wij richting de gemeente een definitief bod uitbrengen en onze voorwaardes voor de verkoop kenbaar maken. Wij kunnen dan ook definitief bepalen welke financieringsverdeling voor ons het meest gunstig is. Zodra deze keus gemaakt is informeren wij u hierover en geven we uitleg hoe we tot deze keus gekomen zijn.

Om het gebouw de Rieshoek aan te kunnen schaffen, met behoud van een maatschappelijke invulling gericht op de behoefte van het dorp, is minimaal € 85.000 vanuit het dorp nodig.
Dit eigen bedrag, in combinatie met de drie andere partijen, zorgt voor een haalbaarheid op lange termijn.
Dit bedrag is tot stand gekomen door een gedegen exploitatie- en investeringsbegroting. Daarnaast heeft BOEi een haalbaarheidsonderzoek gedaan als een extra meetmoment om de haalbaarheid op lange termijn te toetsen.
Het haalbaarheidsonderzoek ondersteunt onze bevindingen.