Energieneutraal

Energieneutraal

In 2014 is een einde gekomen aan meer dan 100 jaar basisonderwijs in Noordlaren. Voor dorpsbewoners aanleiding een nieuwe invulling te vinden voor het schoolgebouw. Inmiddels maken meerdere initiatieven, waaronder een goedlopende kinderopvang, gebruik van het gebouw. De staat van onderhoud en de hoge energie kosten van het gebouw hebben geleid tot de ambitie om het gebouw, met het oog op de toekomst, energieneutraal gestalte te gaan geven. Deze subsidieaanvraag heeft tot doel een haalbaarheidsstudie mogelijk te maken van een hoger kwaliteitsniveau dan normaal gesproken mogelijk zou zijn, door de gezamenlijke inzet van studenten van de Hanze Hogeschool Groningen, materiedeskundigen en dorpsbewoners.

Bron: https://nmfgroningen.nl/duurzaam-initiatief/de-rieshoek-noordlaren/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *