Steun de Rieshoek


Een enthousiaste groep Noordlaarders heeft de handen ineen geslagen om,
in samenwerking met het dorp, het gebouw de Rieshoek aan te schaffen.

De crowdfunding loopt van 10 Maart 2018 t/m 27 April 2018.

  • € 73.231

    Opgehaald: € 23230,50

    €85.000

Laatste Nieuws

Rieshoek op Koningsdag

Beste lezer, Nog 7 dagen te gaan, tot de sluiting van de crowdfunding voor de Rieshoek, en wat een fantastisch resultaat tot nu toe! Geweldig hoeveel mensen, ook uit onverwachte[…]

Read more

Ons Doel


Ons doel is om het historische pand als ontmoetingsplek te behouden voor het dorp. Een plek voor creativiteit, verbinding en ontmoeting. Voor nu en voor later.

De Rieshoek is een prachtig, historisch en beeldbepalend gebouw. De voormalige basisschool is inmiddels al 4 jaar lang een levendige plek met een maatschappelijke functie. 

Wij willen de leefbaarheid van ons dorp behouden door het ondersteunen, versterken en uitbreiden van de huidige invulling van de Rieshoek.

INFO VIDEO BEKIJKEN

Wij werken samen met

Help mee de Rieshoek te behouden!

Enkele reacties van dorpbewoners

Voor de studie van onze (nog jonge) kinderen sparen we bij de bank. Door een gedeelte van dit geld te lenen aan De Rieshoek hebben we ook plezier in de tussentijd: een fijne plek om samen te komen en aan leuke activiteiten deel te nemen. Dat is investeren in je dorp en óók in je kinderen!

Arjen en Gemma


Ons dorp is ons thuis. We kwamen hier ooit voor de rust en de ruimte. We troffen een warme bloeiende gemeenschap. De Rieshoek voelt als het kloppende hart. Daar dragen we natuurlijk ons steentje aan bij.

Mechteld-Hanna en Gerd

Toekomst visie

Op dit moment is het verwerven van de Rieshoek een belangrijk doel. Zodra wij als stichting eigenaarschap hebben verworven kunnen we verder bouwen, uitbreiden en nog meer betekenen voor het dorp en omgeving.

Activiteiten

We blijven zorgen voor activiteiten die een meerwaarde hebben voor de leefbaarheid van het dorp. Denk aan een thema-avond duurzaamheid, een filmavond voor jongeren of een high tea voor de ouderen in het kader van elkaar ontmoeten.

Ontwikkelingen

We zorgen voor een structurele invulling die past bij zich ontwikkelende behoefte van het dorp zoals, kleinschalige dagbesteding voor ouderen, leveringspunt pakketbezorging en maaltijd service.

Invulling

De invulling van de ruimtes hebben een toegevoegde waarde voor het dorp. Ouders ontmoeten elkaar en drinken een kopje koffie, terwijl de kinderen muziek- of gymles krijgen. Creatieve ondernemers organiseren samen activiteiten voor het dorp. De gebruikers zijn aanvullend op elkaar.

Nieuwe initiatieven

Er is altijd plaats voor nieuwe initiatieven uit het dorp. Bijvoorbeeld meedoen aan een proefles Boxing Yoga of een leuke plek om te vergaderen.

Een steentje bijdragen

Iedereen die ‘een steentje bijdraagt’ kan meedoen aan een stenen kunstwerk.
Je naam wordt dan vereeuwigd in een gezamenlijk gemaakt kunstwerk, dat straks een mooie plek krijgt bij de Rieshoek.

Zodra wij als stichting eigenaar zijn van het gebouw de Rieshoek en de overdracht heeft plaatsgevonden, dan willen wij dit heugelijke feit graag met iedereen delen! Met elkaar gaan we dit mogelijk maken en dit zullen we ook met elkaar gaan vieren.

Leefbaarheid

Wij willen de leefbaarheid van ons dorp behouden door het ondersteunen, versterken en uitbreiden van de huidige invulling van de Rieshoek. De laatste 4 jaar is de Rieshoek opgebloeid tot een maatschappelijk centrum voor startende ondernemers.

Noordlaren verandert, zoals veel plattelandsdorpen, in een forensendorp met weinig voorzieningen. Het wegvallen van de winkels, de school en de spontane ontmoetingskansen die ze boden, heeft grote impact. Het laat de Noordlaarders nadenken over het toekomstperspectief van ons dorp.

Wij zetten ons in om Noordlaren levendig te houden. Een aantrekkelijke plek voor mensen van alle leeftijden.

Huidige invulling


De invulling van de Rieshoek bestaat uit een kinderopvang, een dorpskapper, peuter- en kleutergym en een dagbestedingscafé gerund door mensen met een beperking. Dit huiskamercafé wordt ook gebruikt voor dorpsevenementen en feesten.

Daarnaast vinden er activiteiten voor kinderen uit het dorp plaats, is er ruimte voor creatieve workshops, een fotograaf, muziekles en het dorpskoor repeteert er.

Voor meer informatie over de mogelijkheden van de Rieshoek verwijzen we u graag naar de website: www.derieshoek.nl 

Financiering aankoop Rieshoek

Voor de financiering van de aankoop heeft de stichting onderzoek gedaan naar verschillende financieringsopties. De conclusie van het onderzoek is dat we het aankoopbedrag kunnen opbouwen met behulp van vier partijen, namelijk BOEi, het Revolverend Fonds, de KNHM en crowdfunding.

Daarnaast zullen we met behulp van het dorp, betrokkenen en omgeving, door middels van crowdfunding, de aanschaf van het gebouw de Rieshoek mogelijk maken. 

We hebben jouw hulp nodig om het nog benodigde bedrag van € 85.000 op te halen, zodat de Rieshoek kan blijven bruisen.

GIFTEN LENINGEN

Duurzaam gebruik van de Rieshoek

Als de stichting eigenaar is van de Rieshoek kan er aanspraak gemaakt worden op vele subsidies, waardoor de lasten op een acceptabel niveau blijven. Deze lagere lasten zorgen ervoor dat we kunnen vasthouden aan onze visie: maatschappelijke huren vragen, zodat de toegankelijkheid van het gebruik van het pand voor en door Noordlaarders en omgeving groot blijft.

Daarnaast zorgen subsidies ervoor dat we kunnen investeren in het duurzaam maken van het pand. Zo zal het verbeteren van de isolatie bijdragen aan lagere energiekosten. Het is onze wens om met de Rieshoek energieneutraal te worden.

Er is tijdens ons proces een enthousiaste werkgroep duurzaamheid ontstaan. Deze werkgroep onderzoekt manieren van duurzaamheid waar Noordlaren en dus ook de Rieshoek profijt van kan hebben. Deze werkgroep zal u binnenkort verder informeren.

Leden van de stichting

Agniete van Everdingen

Alie Smith

Berber Keidel

Inge Mook

Jan Geert Veldman

Karin Bouwmeester

Maartje Peters

Manon Ensing

Neem contact op

Ben je opzoek naar extra informatie?
Neem dan contact op via onderstaand formulier.

[recaptcha]